Тӕфӕрфӕстӕ Сириаг Араббаг Республикӕйы Фӕсарӕйнаг хъуыддӕгты ӕмӕ эмигрантты хъуыддӕгты министр Фейсал аль-Микдадӕн Сирийы ӕрцӕугӕ зӕххӕнкъуысты трагикон фӕстиуджыты фӕдыл

МИД Южной Осетии

Республикӕ Хуссар Ирыстоны Фӕсарӕйнаг хъуыддӕгты министр Джиоты Ӕхсар тӕфӕрфӕстӕ ракодта Сириаг Араббаг Республикӕйы Фӕсарӕйнаг хъуыддӕгты ӕмӕ эмигрантты хъуыддӕгты министр Фейсал аль-Микдадӕн Сирийы ӕрцӕугӕ зӕххӕнкъуысты трагикон фӕстиуджыты фӕдыл.

Тӕфӕрфӕсы дзырдӕуы:

Хъыгзӕрдӕйӕ мӕсӕллӕй зӕгъӕм, сӕдӕгай удтӕ чи ахаста ӕмӕ бӕстыхӕйттӕ пырхӕнтӕ чи фестын кодта Сириаг Араббаг Республикӕйы, уыцы зӕххӕнкъуысты трагикон фӕстиуджыты фӕдыл.

Тӕфӕрфӕс кӕнӕм, чи фӕмард, уыдон бинонтӕ ӕмӕ хиуӕттӕн. Цӕфтӕ чи фӕцис, уыдонӕн та нӕ зӕрдӕтӕ зӕгъынц тагъддӕр сӕнӕниз уын.

06.02.2023